Wiersze z książki "Homo mirabilis"

POMIĘDZY

Pomiędzy dwoma krajami
Na jednej Ziemi
Pomiędzy dwoma obrządkami
Przy jednym Bogu
Pomiędzy Strachem a Fascynacją
W jednym Umyśle
Pomiędzy Wejściem a Wyjściem
W jednym Ciele
Pomiędzy Ja i My
Na jednej Drodze
Pomiędzy Namiętnością a Rezygnacją
W jednym Sercu
Pomiędzy Niebem a Ziemią
Z pusta kieszenią
Pomiędzy Młotem i Kowadłem
Powstaje Excalibur

22.IV.2003
Brześć


MIARY

Jeśli moją Wiarę wyobrazić w postaci morza
Powstanie strefa przypływów i odpływów
Jeśli moją Nadzieję wyobrazić w postaci żurawi
Powstanie Wielki Klucz na Niebie
Podróżują po Świecie
I tańczą wiosną do utraty tchu
Jeśli moją Miłość wyobrazić w postaci motyli
Cały Świat napełni się łopotaniem ich skrzydeł
Jeśli moją Dumę wyobrazić w postaci ludzi
Wszyscy się zmieszczą w moim małym mieszkaniu
Jeśli moją Samotność wyobrazić w postaci ziarenek piasku
Powstanie z nich góra
Która połączy Ziemię i Niebo

20.IV.2003
Warszawa
Franciszkańska